تبیان، دستیار زندگی

نردبون

بومی سازی الکترودهای دستگاه الکتروکاردیوگرافی

الكترود یکبار مصرف ویژه دستگاه های الکتروکاردیوگرافی توسط متخصصان یک شرکت دانش بنیان تولید و تجاری سازی شده. این الکترودها به عنوان واسط بین بدن انسان و دستگاه الکتروکاردیوگرافی و تستهای ورزش استفاده می شود و نقش ویژه ای در بخش های مراقبت ویژه و بررسی علائم حیاتی بیمار ایفا می‌کند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهسا زحمتکش
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
الکترودهای دستگاه الکتروکاردیوگرافی ، شرکت دانش بنیان ،