تبیان، دستیار زندگی

نردبون

ساخت دستگاه اسپری پایرولیز و چاپ صفحه‌ای

به همت متخصصان دانشگاه خوارزمی، دستگاه اسپری پایرولیز و چاپ صفحه‌ای برای استفاده در هر صنعتی که نیاز به لایه نشانی داشته باشد مانند صنایع الکتریکی، ساخت پنلهای خورشیدی، دیودهای نورگسیل، سطوح خودتمیزشونده و... ساخته شده است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهسا زحمتکش
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دستگاه اسپری پایرولیز  و چاپ صفحه‌ای ،  صنایع الکتریکی ، پنلهای خورشیدی ، دیودهای نورگسیل،