تبیان، دستیار زندگی

بوم‌رنگ

تعداد اجساد از آنچه در اخبار می‌شنوید بیشتر است!

تعداد شهدای کودک چند دهه فلسطین به ۷۳۲۲ رسید!
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : فرشاد خسروی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
غزه ، شهدای کودک ، فلسطین ، اخبار ، طرح تبیان ،