تبیان، دستیار زندگی

اینفوگرافیک

آثار مدارا و نرم‌خویی با مردم در زندگی

نرم‌خویی و مماشات در برخورد، سازگاری، نیکویی و مهربانی و ملایمت، و ترک زور و خشونت در سخن و عمل در برابر مردم از جمله معانی مدارا است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهری هدهدی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
اینفوگرافیک ، مدارا  با مردم  ، نرم‌خویی با مردم ، آثار مدارا و نرم‌خویی با مردم در زندگی ،