تبیان، دستیار زندگی

مهمترین ویژگیهای علامه جعفری

مهمترین ویژگیهای علامه جعفری ، فقیه، عارف، فیلسوف و مولوی شناس معاصر ایران و از بنیان گذاران حقوق بشر اسلامی و اعلامیه حقوق بشر( اعلامیه قاهره) بود
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهری هدهدی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
علامه جعفری، فیلسوف، حقوق بشر اسلامی