تبیان، دستیار زندگی

تولید ترکیبات دارویی با نانوفوتو کاتالیز

محقق ایرانی موفق به تولید نانوفوتو کاتالیزهای زیست سازگار بر پایه پلیمرهای کربوهیدراتی دوستدار محیط زیست و استفاده از آن در سنتز ترکیبات هتروسیکل دارویی شده است .
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهسا زحمتکش
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
ط
نانوفوتو کاتالیز، محیط زیست ، ترکیبات دارویی