تبیان، دستیار زندگی

نردبون

بومی‌سازی سامانه‌های جمع‌آوری اطلاعات حفاری

یک شرکت دانش بنیان برای توسعه صنایع نفتی ، سامانه‌های جامع هوشمند جمع‌آوری اطلاعات حفاری طراحی کرده است. این سامانه، اطلاعات مورد نیاز در حفاری را به متخصصان داده تا آنها بتوانند به درستی تصمیم گرفته و عملیات حفاری و تعمیر چاه‌های نفت و گاز را به خوبی انجام دهند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهسا زحمتکش
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
جمع‌آوری اطلاعات حفاری ، شرکت دانش بنیان ، صنایع نفتی ، سامانه های هوشمند،