تبیان، دستیار زندگی

نگاهی بر حضور زنان ایرانی دردفاع مقدس

یکی از عرصه هایی که زنان به خوبی در آن نقش خود را ایفا نمودند، حضور در دوران دفاع مقدس است. با شروع جنگ تحمیلی در31شهریور1359زنان به عنوان بخش قابل توجهی از جمعیت کشور، وظیفه خود را برای حفظ میهن ازتجاوز دشمن به نحو مطلوب انجام دادند .
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
زنان، دفاع مقدس، جنگ تحمیلی