تبیان، دستیار زندگی
وحید هاشمیان ستاره ایرانی بوخوم كه این روزها در اندیشه كسب آقای گلی در بوندس لیگاست و جزو لژیونرهای موفق و سبب افتخار ما ایرانیان است، میهمان ویژه بخش ورزشی تبیان بود كه ضمن انجام گفتگو با ما، به بازدید از قسمتهای مختلف مو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هلی كوپتر ایرانی بوندس لیگا در تبیان نشست

وحید هاشمیان ستاره ایرانی بوخوم كه این روزها در اندیشه كسب آقای گلی در بوندس لیگاست و جزو لژیونرهای موفق و سبب افتخار ما ایرانیان است، میهمان ویژه بخش ورزشی تبیان بود كه ضمن انجام گفتگو با ما، به بازدید از قسمتهای مختلف موسسه تبیان پرداخت . منتظر گزارش خبری  و تصویری و گفتگوی اختصاص تبیان با هلی كوپتر ایرانی بوندس لیگا باشید.