تبیان، دستیار زندگی

محاسبۀ خمس مواد مصرفی فله و بسته‌بندی شده

خمس مواد مصرفی که سر سال خمسی در منزل باقیمانده مثل برنج، روغن، چای، قند، مواد شوینده و... چگونه محاسبه می‌شود؟
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
خمس، خمس مواد مصرفی فله‌، ، خمس مواد مصرفی بسته‌بندی شده ،