تبیان، دستیار زندگی

نردبون

تولید انبوه دستگاه حفاری اکتشافی در ایران

یک شرکت دانش بنیان دستگاه حفاری اکتشافی برای تعیین ذخیره و درصد عیار مواد معدنی در معادن را ساخته است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهسا زحمتکش
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
شرکت دانش بنیان ، تولید دستگاه حفاری اکتشافی، ایران ،  تعیین عیار مواد معدنی در معادن،