تبیان، دستیار زندگی

نردبون

تولید بومی کیت‌های بیولوژی مولکولی

یک شرکت دانش بنیان توانسته انواع کیت‌های بیولوژی مولکولی، کیت‌های تشخیصی ویروسی، پنل‌های تشخیص سرطان و انواع بیماری‌‌های قارچی را تولید کند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهسا زحمتکش
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تولید بومی کیت‌ بیولوژی مولکولی  ، شرکت دانش بنیان، کیت تشخیصی ویروسی ، پنل های تشخیص سرطان ، بیماری قارچی،