تبیان، دستیار زندگی

روستای لایرنگان بزرگترین دشت دیمی گل محمدی جهان

برداشت گل محمدی در بزرگترین دشت دیمی گل محمدی جهان در روستای لایزنگان شهرستان داراب آغاز و تا پایان خرداد ماه ادامه خواهد داشت. هر ساله با آغاز برداشت این محصول، جشنواره گل و گلاب نیز برگزار می شود. | منبع: برنا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
شهرستان داراب ، روستای لایرنگان ، دشت دیمی گل محمدی جهان ، جشنواره گل و گلاب،

شهرستان داراب ، روستای لایرنگان ، دشت دیمی گل محمدی جهان ، جشنواره گل و گلاب،

شهرستان داراب ، روستای لایرنگان ، دشت دیمی گل محمدی جهان ، جشنواره گل و گلاب،

شهرستان داراب ، روستای لایرنگان ، دشت دیمی گل محمدی جهان ، جشنواره گل و گلاب،

شهرستان داراب ، روستای لایرنگان ، دشت دیمی گل محمدی جهان ، جشنواره گل و گلاب،

شهرستان داراب ، روستای لایرنگان ، دشت دیمی گل محمدی جهان ، جشنواره گل و گلاب،
 
شهرستان داراب ، روستای لایرنگان ، دشت دیمی گل محمدی جهان ، جشنواره گل و گلاب،

شهرستان داراب ، روستای لایرنگان ، دشت دیمی گل محمدی جهان ، جشنواره گل و گلاب،

شهرستان داراب ، روستای لایرنگان ، دشت دیمی گل محمدی جهان ، جشنواره گل و گلاب،

شهرستان داراب ، روستای لایرنگان ، دشت دیمی گل محمدی جهان ، جشنواره گل و گلاب،

شهرستان داراب ، روستای لایرنگان ، دشت دیمی گل محمدی جهان ، جشنواره گل و گلاب،

شهرستان داراب ، روستای لایرنگان ، دشت دیمی گل محمدی جهان ، جشنواره گل و گلاب،

شهرستان داراب ، روستای لایرنگان ، دشت دیمی گل محمدی جهان ، جشنواره گل و گلاب،

شهرستان داراب ، روستای لایرنگان ، دشت دیمی گل محمدی جهان ، جشنواره گل و گلاب،

شهرستان داراب ، روستای لایرنگان ، دشت دیمی گل محمدی جهان ، جشنواره گل و گلاب،

شهرستان داراب ، روستای لایرنگان ، دشت دیمی گل محمدی جهان ، جشنواره گل و گلاب،

شهرستان داراب ، روستای لایرنگان ، دشت دیمی گل محمدی جهان ، جشنواره گل و گلاب،
  
شهرستان داراب ، روستای لایرنگان ، دشت دیمی گل محمدی جهان ، جشنواره گل و گلاب،