تبیان، دستیار زندگی

روایت سال‌های جنگ

روایتِ سال‌هایِ جنگ، روایتِ ایران است; ایرانی که بود نه آنچنان که گروهی خاص نمایش می‌دهند. روایتِ سال‌هایِ جنگ، تکرار گفته‌ها و شنیده‌ها نیست. روایتِ سال‌هایِ جنگ، فقط جغرافیای مناطق عملیاتی نیست. روایتِ سال‌هایِ جنگ، دمیدن بر کوره اختلافات داخلی و گم کردن منشأ ویرانگری نیست. روایتِ سال‌هایِ جنگ، داستانِ بحرانی‌ترین سال‌های ایران را از زاویه‌ای جدید روایت می‌کند. روایتِ سالهایِ جنگ، روایتِ فتح و جامِ زهر نیست. روایتِ سال‌هایِ جنگ، نقشه‌‌خوانیِ مسائلِ ایرانِ آن سال‌ها است. | منبع: فرهیختگان
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
روایت سال‌های جنگ ،  ایران ،