تبیان، دستیار زندگی

دیدار سلطان عمان و هیأت همراه با رهبر معظم انقلاب

هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان و هیات همراه صبح امروز دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. منبع: مهر
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
سلطان عمان،  رهبر معظم انقلاب ، دیدار سلطان عمان با رهبر ی ،

سلطان عمان،  رهبر معظم انقلاب ، دیدار سلطان عمان با رهبر ی ،

سلطان عمان،  رهبر معظم انقلاب ، دیدار سلطان عمان با رهبر ی ،

سلطان عمان،  رهبر معظم انقلاب ، دیدار سلطان عمان با رهبر ی ،

سلطان عمان،  رهبر معظم انقلاب ، دیدار سلطان عمان با رهبر ی ،

سلطان عمان،  رهبر معظم انقلاب ، دیدار سلطان عمان با رهبر ی ،

سلطان عمان،  رهبر معظم انقلاب ، دیدار سلطان عمان با رهبر ی ،

سلطان عمان،  رهبر معظم انقلاب ، دیدار سلطان عمان با رهبر ی ،