تبیان، دستیار زندگی

سرگذشت واژه‌ها

سرگذشت واژه‌ «لاک‌پشت» چیست؟

واژه لاک پشت از دو جز «لاک» و «پشت تشکیل شده اینکه چرا اون رو لاک پشت نامیدن به زمانه قدیم برمی گرده که «نگار» ظرف بزرگ گود شکل شبیه لگن و «لاک» یا «لاوک» می گفتن! لاک پشت رو به همین دلیل لاک نامیدن که تغار وارونه ای رو پشتش داره البته لاک پشت اسامی شبیه به همین رو داره مثل کاسه پشت و سنگ پشت.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
سرگذشت واژه‌ها ، لاک پشت ،