تبیان، دستیار زندگی

اینفوگرافیک

حکم جریمه تأخیر در پرداخت اقساط چیست؟

دریافت مبلغ شرط شده به جهت تخلف از تعهد اشکال ندارد؛ اما اگر دریافت جریمه در مقابل مهلت بیشتر برای پرداخت باشد جایز نیست.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
حکم جریمه ، تأخیر در پرداخت اقساط ،