تبیان، دستیار زندگی

۳۱ اردیبهشت؛ بزرگداشت «باباطاهر»

باباطاهر عریان، عارف، شاعر و دوبیتی سرای اواخر سده چهارم و اواسط سده پنجم هجری ایران و معاصر طغرل بیک سلجوقی بوده‌ است. بابا لقبی بوده که به پیروان وارسته می‌ داده اند و عریان به دلیل بریدن وی از تعلقات دنیوی بوده ‌است.آرامگاه باباطاهر در شمال شهر همدان در مرکز میدانی مستطیل شکل بر بالای تپه ای کم ارتفاع قرار گرفته است.این بنای تاریخی طی شمار ۱۷۸۰ مورخه ۱۳۷۶/۰۲/۱۲ به ثبت آثار تاریخی و ملی ایران رسیده‌ است.منبع: فارس
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 ۳۱ اردیبهشت؛ بزرگداشت «باباطاهر»

باباطاهر عریان، عارف، شاعر و دوبیتی سرای، شاعر معاصر طغرل بیک سلجوقی ، آثار تاریخی و ملی ایران،
 ۳۱ اردیبهشت؛ بزرگداشت «باباطاهر»

 ۳۱ اردیبهشت؛ بزرگداشت «باباطاهر»

 ۳۱ اردیبهشت؛ بزرگداشت «باباطاهر»

 ۳۱ اردیبهشت؛ بزرگداشت «باباطاهر»

 ۳۱ اردیبهشت؛ بزرگداشت «باباطاهر»

 ۳۱ اردیبهشت؛ بزرگداشت «باباطاهر»

 ۳۱ اردیبهشت؛ بزرگداشت «باباطاهر»

 ۳۱ اردیبهشت؛ بزرگداشت «باباطاهر»

 ۳۱ اردیبهشت؛ بزرگداشت «باباطاهر»

 ۳۱ اردیبهشت؛ بزرگداشت «باباطاهر»

 ۳۱ اردیبهشت؛ بزرگداشت «باباطاهر»

 ۳۱ اردیبهشت؛ بزرگداشت «باباطاهر»

 ۳۱ اردیبهشت؛ بزرگداشت «باباطاهر»

 ۳۱ اردیبهشت؛ بزرگداشت «باباطاهر»