تبیان، دستیار زندگی

دستانی دربند؛ اما روزی رسان

توسعه مشاغل خانگی به‌عنوان ایده‌ای جذاب در خوداشتغالی، راهکاری مؤثر در رونق اقتصاد است که حول محور خانواده می‌چرخد و با جهت‌دهی به فعالیت اعضای خانوار، تولید را دنبال می‌کند. حال زمانی که فردی از یک خانواده زندانی می‌شود، خانواده‌اش با انبوهی از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برخورد می‌کنند، این درحالی است که خانوادۀ زندانی در ارتکاب جرمی که منجر به صدور حکم زندان شده است، هیچ‌گونه نقشی نداشته‌اند؛ در این شرایط ایجاد چنین کارگاه‌هایی می‌تواند یکی از مهم‌ترین راهکارهای حمایت از قشر آسیب‌پذیر خانواده زندانیان باشد. در این راستا انجمن حمایت از خانوادۀ زندانیان دادگستری کل استان یزد با هدف کاهش آسیب‌های متعدد اجتماعی، کارگاهی برای آموزش خیاطی و تولید پوشاک ایجاد کرده‌اند تا با به کارگیری پیش از ۳۰ نفر از زندانیان، چتر حمایتی خود را برای همسر و فرزندان زندانیان و حتی خود زندانی باز کنند و با حمایت خیّران و کارآفرینان، این قشر آسیب‌پذیر در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، روان‌شناختی و اقتصادی قرار نگیرند.منبع: ایسنا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مشاغل خانگی، خوداشتغالی، اقتصاد خانواده ، حمایت از خانواده زندانیان ،
مشاغل خانگی، خوداشتغالی، اقتصاد خانواده ، حمایت از خانواده زندانیان ،
مشاغل خانگی، خوداشتغالی، اقتصاد خانواده ، حمایت از خانواده زندانیان ،
مشاغل خانگی، خوداشتغالی، اقتصاد خانواده ، حمایت از خانواده زندانیان ،
مشاغل خانگی، خوداشتغالی، اقتصاد خانواده ، حمایت از خانواده زندانیان ،
مشاغل خانگی، خوداشتغالی، اقتصاد خانواده ، حمایت از خانواده زندانیان ،
مشاغل خانگی، خوداشتغالی، اقتصاد خانواده ، حمایت از خانواده زندانیان ،
مشاغل خانگی، خوداشتغالی، اقتصاد خانواده ، حمایت از خانواده زندانیان ،
مشاغل خانگی، خوداشتغالی، اقتصاد خانواده ، حمایت از خانواده زندانیان ،
مشاغل خانگی، خوداشتغالی، اقتصاد خانواده ، حمایت از خانواده زندانیان ،
مشاغل خانگی، خوداشتغالی، اقتصاد خانواده ، حمایت از خانواده زندانیان ،
مشاغل خانگی، خوداشتغالی، اقتصاد خانواده ، حمایت از خانواده زندانیان ،
مشاغل خانگی، خوداشتغالی، اقتصاد خانواده ، حمایت از خانواده زندانیان ،
مشاغل خانگی، خوداشتغالی، اقتصاد خانواده ، حمایت از خانواده زندانیان ،
مشاغل خانگی، خوداشتغالی، اقتصاد خانواده ، حمایت از خانواده زندانیان ،
مشاغل خانگی، خوداشتغالی، اقتصاد خانواده ، حمایت از خانواده زندانیان ،