تبیان، دستیار زندگی

اسلایدی

پوشش نامناسب تهدیدی برای بچه‌ها

پیش از این خانواده‌هایی که قصد داشتند مفاهیم حیامندی را به فرزندان خود منتقل کنند، جامعه نیز تا حد زیادی با آنان همراه بود. اما افزایش نابهنجار پوشش نامناسب در جامعه، این موضوع را در خانواده به چالشی جدید تبدیل کرده است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سعیده بقایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
پوشش نامناسب ، بچه‌ها
خانواده، پوشش نامناسب ، بچه‌ها، پوشش نامناسب در جامعه،
خانواده، پوشش نامناسب ، بچه‌ها، پوشش نامناسب در جامعه، آسیب پوشش نامناسب،
خانواده، پوشش نامناسب ، بچه‌ها، پوشش نامناسب در جامعه، آسیب پوشش نامناسب،
خانواده، پوشش نامناسب ، بچه‌ها، پوشش نامناسب در جامعه، آسیب پوشش نامناسب،
خانواده، پوشش نامناسب ، بچه‌ها، پوشش نامناسب در جامعه، آسیب پوشش نامناسب، حفظ حریم دینی،
خانواده، پوشش نامناسب ، بچه‌ها، پوشش نامناسب در جامعه، آسیب پوشش نامناسب، حفظ حریم دینی،