تبیان، دستیار زندگی

آزادسازی پرندگان در پارک ملی لار

به مناسبت روز جهانی پرندگان مهاجر و روز جهانی تنوع زیستی در پارک ملی لار و در دامنه قله دماوند با حضور جمعی از اصحاب رسانه مراسم رهاسازی چند گونه پرنده در این پارک برگزار شد. منبع : ایسنا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
آزادسازی پرندگان در پارک ملی لار
آزادسازی پرندگان در پارک ملی لار
آزادسازی پرندگان در پارک ملی لار
آزادسازی پرندگان در پارک ملی لار
آزادسازی پرندگان در پارک ملی لار
آزادسازی پرندگان در پارک ملی لار
آزادسازی پرندگان در پارک ملی لار
آزادسازی پرندگان در پارک ملی لار
آزادسازی پرندگان در پارک ملی لارآزادسازی پرندگان در پارک ملی لارآزادسازی پرندگان در پارک ملی لارآزادسازی پرندگان در پارک ملی لارآزادسازی پرندگان در پارک ملی لارآزادسازی پرندگان در پارک ملی لارآزادسازی پرندگان در پارک ملی لار
آزادسازی پرندگان در پارک ملی لار
آزادسازی پرندگان در پارک ملی لار
آزادسازی پرندگان در پارک ملی لار
آزادسازی پرندگان در پارک ملی لار
آزادسازی پرندگان در پارک ملی لار
آزادسازی پرندگان در پارک ملی لار

آزادسازی پرندگان در پارک ملی لار