تبیان، دستیار زندگی

سرگذاشت واژه‌ها

سواد

واژه سواد یعنی کسی که توانایی خوندن و نوشتن داره. اما این کلمه از کجا به زبان فارسی راه پیدا کرده؟
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
زبان فارسی ،سرگذاشت واژه‌ها ، سواد، واژه سواد ، توانایی خوندن و نوشتن ،