تبیان، دستیار زندگی

کلیدی قرآنی برای گشایش قفل فقر

زیاد شنیده‌ایم که سلام، سلامتی می‌آورد اما قرآن از سلامی می‌گوید که برکت می‌آورد.این فراز از آیه‌ی 61 سوره نور را بخوانید: «...وقتی وارد خانه‌ای شدید به خودتان سلام کنید که این سلام، درودی مبارک و پاکیزه از جانب خداست» این سلام، دو خاصیت پیدا می‌کند: یک. برکت آور است؛ دو. گواراست.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
سلام کردن ، اینفوگرافیک ،کلیدی قرآنی،   گشایش قفل فقر ،