تبیان، دستیار زندگی

«غریب»؛ در مسیر مسیح کردستان

داستان فیلم «غریب» برشی از کتاب «مسیح کردستان» هست که روایتی از اتفاقات و شورش حزب کومله در کردستانه. شهید بروجردی سال ۵۹ به کردستان می‌ره تا مانع کشتارها، جنگ و خونریزی این حزب بشه.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
شهید بروجردی، مسیح کردستان،  فیلم غریب،
شهید بروجردی، مسیح کردستان،  فیلم غریب،
شهید بروجردی، مسیح کردستان،  فیلم غریب،
شهید بروجردی، مسیح کردستان،  فیلم غریب،
شهید بروجردی، مسیح کردستان،  فیلم غریب،