تبیان، دستیار زندگی

داده‌کاوی

بررسی واکنش کاربران به فیلم «برادران لیلا»

در بخش داده‌کاوی تبیان واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را در ارتباط با فیلم سینمایی «برادران لیلا» بررسی و تحلیل کردیم. واکنش‌ها در توئیتر با اختلاف بسیار کم مثبت، در اینستاگرام منفی و در تلگرام خنثی بود.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 داده‌کاوی تبیان ، فیلم سینمایی برادران لیلا ، کاربران شبکه‌های اجتماعی، توئیتر ،  اینستاگرام ، تلگرام ،
 داده‌کاوی تبیان ، فیلم سینمایی برادران لیلا ، کاربران شبکه‌های اجتماعی، توئیتر ،  اینستاگرام ، تلگرام ،
 داده‌کاوی تبیان ، فیلم سینمایی برادران لیلا ، کاربران شبکه‌های اجتماعی، توئیتر ،  اینستاگرام ، تلگرام ،
 داده‌کاوی تبیان ، فیلم سینمایی برادران لیلا ، کاربران شبکه‌های اجتماعی، توئیتر ،  اینستاگرام ، تلگرام ،
 داده‌کاوی تبیان ، فیلم سینمایی برادران لیلا ، کاربران شبکه‌های اجتماعی، توئیتر ،  اینستاگرام ، تلگرام ،