تبیان، دستیار زندگی

چله امید

بشارت به نیکوکاران

به آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، بشارت ده که برایشان بهشت هایی است با نهرهای جاری و میوه های بهشتی و همسران پاک. بهشتی که در آن جاودانه هستند نه موقتی. روز چهارم 24 شعبان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهری هدهدی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
نیکوکاران، مومنان، ایمان،  نعمت های بهشتی ، آیات قرآن؛