تبیان، دستیار زندگی

اسلایدی

جنگ روانی در گذر تاریخ

طی سال‌ها، ارتش‌های مختلف از روش‌های گوناگونی استفاده می‌کردند تا به دشمن ضربه بزنند، اقداماتی که حتی بعضی وقت‌ها آسیب فیزیکی به طرف مقابل نمی‌زد و فقط روحیه آن‌ها را نشانه می‌گرفت. به این نوع تاکتیک، «جنگ روانی» گفته می‌شود که برخی از آن‌ها را مرور می‌کنیم.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : برزو صدری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جنگ روانی ، تاریخ ، تکنیک جنگ روانی،

جنگ روانی ، تاریخ ، تکنیک جنگ روانی،

جنگ روانی ، تاریخ ، استفاده از فیل های زرهی در جنگ،

جنگ روانی ، تاریخ ، قرارداد مغولی،

جنگ روانی ، تاریخ ، به میخ کشیدن ولاد پادشاه رومانی،

جنگ روانی، تاریخ، پروپاگاندای کاغذی، جنگ جهانی ، متفقین، متحدین،

جنگ روانی، تاریخ، قدرتنمایی جعلی نازی ها، جنگ جهانی اول،

جنگ روانی، تاریخ، ارتش ارواح امریکا،

جنگ روانی، تاریخ، تله های انفجاری ویتنام