تبیان، دستیار زندگی

نگاهی به مسیر درکه تا پلنگ‌چال بعد از بارندگی‌ها

گزارش تصویری تبیان از اردوگاه پلنگ‌چال تهران که در ارتفاع ۲۴۵۰ متری از سطح دریا قرار گرفته. برای رسیدن به این اردوگاه باید از میدان درکه ۲ تا ۲/۵ ساعت راهپیمایی کرد. سرتاسر مسیر تا پناهگاه از داخل دره زیبای پلنگ‌چال و کنار رودخونه می‌گذره که رو ۱۹ اسفند به لطف بارش باران همه آبشارهای مسیر پرآب شده بودند. عکس: حسین رمضانی؛ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
گزارش تصویری تبیان،  اردوگاه پلنگ‌چال تهران، درکه تا پلنگ‌چال، 
گزارش تصویری تبیان،  اردوگاه پلنگ‌چال تهران، درکه تا پلنگ‌چال، 
گزارش تصویری تبیان،  اردوگاه پلنگ‌چال تهران، درکه تا پلنگ‌چال، 
گزارش تصویری تبیان،  اردوگاه پلنگ‌چال تهران، درکه تا پلنگ‌چال، 

گزارش تصویری تبیان،  اردوگاه پلنگ‌چال تهران، درکه تا پلنگ‌چال، 
گزارش تصویری تبیان،  اردوگاه پلنگ‌چال تهران، درکه تا پلنگ‌چال، 
گزارش تصویری تبیان،  اردوگاه پلنگ‌چال تهران، درکه تا پلنگ‌چال، 
گزارش تصویری تبیان،  اردوگاه پلنگ‌چال تهران، درکه تا پلنگ‌چال، 
گزارش تصویری تبیان،  اردوگاه پلنگ‌چال تهران، درکه تا پلنگ‌چال، 
گزارش تصویری تبیان،  اردوگاه پلنگ‌چال تهران، درکه تا پلنگ‌چال، 
گزارش تصویری تبیان،  اردوگاه پلنگ‌چال تهران، درکه تا پلنگ‌چال، 
گزارش تصویری تبیان،  اردوگاه پلنگ‌چال تهران، درکه تا پلنگ‌چال، 
گزارش تصویری تبیان،  اردوگاه پلنگ‌چال تهران، درکه تا پلنگ‌چال، 
گزارش تصویری تبیان،  اردوگاه پلنگ‌چال تهران، درکه تا پلنگ‌چال، 
گزارش تصویری تبیان،  اردوگاه پلنگ‌چال تهران، درکه تا پلنگ‌چال،