تبیان، دستیار زندگی

اینفوگرافیک

همراهی با بچه‌ها در روز درختکاری

نیمه اسفند فرصت خوبی است تا به بهانه روز درختکاری بچه‌ها را با طبیعت آشتی بدهیم و نسبت به مراقبت از درخت‌ها آن‌ها را تشویق کنیم.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : طاهره چک
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
بچه‌ها در روز درختکاری، طبیعت، مراقبت از درخت،