تبیان، دستیار زندگی

اسلایدی

قلاب‌هایی برای یادآوری بهتر

برای همه ما پیش آمده که گاهی یک اسم نوک زبانمان است ولی نمی‌توانیم آن را به یاد بیاوریم، برای همین اینجا از روش‌هایی گفتیم که به ما کمک می‌کند تا چیزهایی را که می‌خوایم بهتر به خاطر بیاوریم.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سعیده بقایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
بهتر، به خاطر سپردن اسامی، ذهن، شعر،

قلاب‌هایی برای یادآوری بهتر، به خاطر سپردن اسامی، ذهن، شعر، 

قلاب‌هایی برای یادآوری بهتر، به خاطر سپردن اسامی، ذهن، شعر، توصیف کردن،

قلاب‌هایی برای یادآوری بهتر، به خاطر سپردن اسامی، ذهن، شعر، توصیف کردن،
قلاب‌هایی برای یادآوری بهتر، به خاطر سپردن اسامی، ذهن، شعر، توصیف کردن،

بهتر، به خاطر سپردن اسامی، ذهن، شعر، ارتباط معنایی،