تبیان، دستیار زندگی

از خودشونه

مرده شور این سلطنت را ببرند!

روایتی از مادر شاه درباره دخالت عجیب نظامیان آمریکایی در امور کشور و نداشتن اختیار محمدرضا را می‌خوانید
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : رویا هاشمی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محمد رضا شاه