تبیان، دستیار زندگی

سرگذشت واژه‌ها

با سرگذشت واژه مغازه آشنا شوید

این واژه هم جزو کلماتی است که از بچگی از آن استفاده کردیم؛ چه روزهایی که برای خرید بستنی رفتیم و چه روزهای بزرگسالی که وقت‌های زیادی سر به مغازه زدیم.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
سرگذشت واژه ها