تبیان، دستیار زندگی

اینفوگرافیک

طرفداران بیشمار پهلوی!

مقایسه آماری تعداد شرکت‌کنندگان کمپین "وکالت می‌دهم" با برخی از رویدادهای داخلی کشور نتیجه جالبی دارد
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : برزو صدری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
رویدادهای داخلی کشور، طرفداران بیشمار پهلوی! ، اینفوگرافیک، کمپین وکالت می‌دهم ،  رکت‌کنندگان کمپین،