تبیان، دستیار زندگی

پیشوازهای شهادت امام هادی علیه السلام

5ام بهمن ماه مصادف با 3ام رجب 1444
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
پیشوازهای شهادت امام هادی علیه السلام
امام هادی (علیه السلام) در اثر توطئه های حکام جور عباسی در ایام خلافت متوکل از مدینه به سامرا تبعید گردید و سپس به دستور معتز عباسی مسموم شد و در سوم رجب سال ۲۵۴ قمری به شهادت رسید.

تبعید امام هادى به سامرا


دوران امامت امام هادی علیه السلام بیش از ۳۳ سال به طول انجامید که حدود سیزده سال آن را در مدینه سپرى کرد. در این مدت، گروه هاى بسیارى از شهرهاى شیعه نشین ایران، عراق و مصر براى بهره گیرى از محضر امام به سوى مدینه آمدند.امام در این شهر چنان موقعیت و محبوبیتى بین مردم یافت که دولتمردان عباسى، به شدت از این وضع احساس خطر مى کردند. براى نمونه، بُرَیحه عباسى در نامه اى به متوکل نوشت: «اگر تسلط بر حرمین شریفین را مى خواهى، "على بن محمد" را از این شهر بیرون کن؛ زیرا او مردم را به سوى خود فراخوانده و عده بسیارى نیز دعوتش را پذیرفته اند...».

عباسیان که هراس بسیارى از رهبرى شیعه و خطر حرکت شیعیان برضد خود داشتند، به این نتیجه رسیدند که با دور کردن امام به عنوان قطب و محور تشیع از مدینه که کانون تجمع شیعیان شده بود، به این هدف دست یابند. بدین ترتیب، تبعید و مراقبت نظامى را که تجربه پیشین و موفق عباسیان به شمار مى رفت، دوباره در دستور کار قرار دادند.

امام از مضمون نامه مذکور آگاهى یافته و در نامه اى به متوکل، وى را از دشمنى ها و کینه توزى و دروغ پردازى نویسنده آگاه ساخته بود. متوکل سیاستى مزوّرانه و دو پهلو در پیش گرفت. او نخست نویسنده نامه را که از امام سعایت کرده بود، از کار برکنار کرد تا خود را دوستدار امام جلوه دهد. سپس به کاتب دربار دستور داد تا نامه اى به امام بنویسد که در ظاهر، علاقه متوکل را نسبت به امام بیان مى کرد، ولى در واقع، دستور جلب امام از مدینه به سامرا بود. همچنان که یزداد، پزشک مسیحى دربار با آگاهى از احضار امام، انگیزه متوکل را دریافته و گفته بود: «بنابر آن چه شنیده ام، هدف خلیفه از احضار محمد بن على علیه السلام به سامرا این بوده که مبادا مردم به ویژه چهره هاى سرشناس به وى گرایش پیدا کنند و در نتیجه، حکومت از دست آنها خارج شود...».

متوکل براى کاهش پى آمدهاى منفى احضار امام، نامه اى محترمانه به ایشان نوشت. اما به راستى، نوشتن نامه اى با کلماتى محترمانه از کسى چون متوکل که از هیچ ستمى بر خاندان پیامبر و هر کسى که کوچکترین ارتباطى با آنان دارد، خوددارى نمى کند، جاى بسى شگفتى است و نشان دهنده هراس شگرفى است که این دشمنان خونخوار شیعه از امام داشته اند.

او هم در مقابل امام از خود فروتنى نشان مى دهد و هم خود را «امیرالمؤمنین» مى خواند و عنوان حاکمیت بر مؤمنین را براى خود محفوظ مى دارد. وى به امام مى فهماند که او همچنان حاکمیت خاندان پیامبر را نپذیرفته و امام نیز مجبور به اطاعت از وى است.

او مدام از تمجید مقام شامخ امام سخن به میان مى آورد، اما «یحیى بن هرثمه» را براى رکابدارى امام مى فرستد، ولى تاریخ از همراهى فرماندهى نظامى به اتفاق سیصد سرباز مسلح خبر مى دهد. این رفتار به جلب خشونت آمیز و محتاط نظامى بیش تر شبیه است تا استقبالى رأفت انگیز.

واکنش مردم به تبعید امام:

وقتى یحیى بن هرثمه براى ابلاغ نامه متوکل و اجراى مقدمات تبعید نزد امام ایشان آمد، مردم جلوى خانه امام تجمع کردند و فریاد اعتراض و شیون و زارى از نهاد آنان برخاست؛ به گونه اى که یحیى بن هرثمه مى گوید: «من تا آن روز چنین شیون و زارى اى ندیده بودم و هر چه سعى کردم آنها را آرام کنم، نتوانستم. سوگند خوردم که درباره او (امام هادى علیه السلام) قصد و دستور سوئى ندارم، ولى فایده اى نداشت. سپس خانه او را تفتیش کردم، ولى در آنجا چیزى جز قرآن، کتاب و چیزهایى مانند آن نیافتم...».

فرارسیدن شهادت امام


امام هادى علیه السلام پس از قتل متوکل، هفت سال در دوران خلفاى بعدى زندگى کرد. اگر چه فشارهاى دستگاه در مقایسه با دوران متوکل کاهش یافت، ولى سیاست هاى کلى دستگاه، به جز دوران مستنصر، در راستاى اسلام زدایى، تغییرى محسوس نداشت و امام همچنان در سامرا تحت مراقبت شدید نظامى، روزگار مى گذراند. سرانجام توطئه دشمنان امام هادى علیه السلام براى ایشان به ثمر رسید و وى به دستور «معتز» و سم «معتمد» که در آب یا انار ریخته شده بود،[۲۰] مسموم شد و در سوم رجب سال ۲۵۴ ه.ق، به شهادت رسید.

شهادت امام هادی علیه السلام 1401
نحوه فعال سازی و مشخصات کامل تر پیشوازهای زیر را اینجا ببینید
 عنوان : ای از غم تو
 اثر : حمید علیمی
 کد ماهانه ایرانسل : 4411062
پیشواز ای از غم تو اثر : حمید علیمی
 عنوان : مضطر و بی قرارم
 اثر : محمد طاهری
 کد ماهانه ایرانسل : 441816
پیشواز مضطر و بی قرارم اثر : محمد طاهری
 عنوان : یتیمیه پسرم
 اثر : مهدی سلحشور
 کد ماهانه ایرانسل : 4411066
پیشواز یتیمیه پسرم اثر : مهدی سلحشور
 عنوان : یا حضرت هادی
 اثر : حمید علیمی
 کد ماهانه ایرانسل : 4411065
پیشواز یا حضرت هادی اثر : حمید علیمی
 عنوان : امام الهادی عشر
 اثر : همخوانی
 کد ماهانه ایرانسل : 441815
پیشواز امام الهادی عشر اثر : همخوانی
 عنوان : صلوات بر هادی
 اثر : محسن حسن زاده
 کد ماهانه ایرانسل : 4411071
پیشواز صلوات بر هادی اثر : محسن حسن زاده
 عنوان : خاک در سامره
 اثر : حمید علیمی
 کد ماهانه ایرانسل : 4411067
پیشواز خاک در سامره اثر : حمید علیمی
 عنوان : مسموم وا اماما
 اثر : حمید علیمی
 کد ماهانه ایرانسل : 4411077
پیشواز مسموم وا اماما اثر : حمید علیمی
 عنوان : ای باب عسکری
 اثر : مهدی میرداماد
 کد ماهانه ایرانسل : 4415816
پیشواز ای باب عسکری اثر : مهدی میرداماد
 عنوان : نوای دلم
 اثر : احمد صدرایی
 کد ماهانه ایرانسل : 44111895
 کد همراه اول : 76824
پیشواز نوای دلم اثر : احمد صدرایی
 عنوان : خون جگر
 اثر : احمد صدرایی
 کد ماهانه ایرانسل : 44111894
 کد همراه اول : 76823
پیشواز خون جگر اثر : احمد صدرایی
 عنوان : ای پسر حضرت زهرا
 اثر : احمد صدرایی
 کد ماهانه ایرانسل : 44111893
 کد همراه اول : 76822
پیشواز ای پسر حضرت زهرا اثر : احمد صدرایی
 عنوان : ای معنی عبادت
 اثر : احمد صدرایی
 کد ماهانه ایرانسل : 44111892
 کد همراه اول : 76821
پیشواز ای معنی عبادت اثر : احمد صدرایی
 عنوان : عشق من
 اثر : احمد صدرایی
 کد ماهانه ایرانسل : 44111889
 کد همراه اول : 76818
پیشواز عشق من اثر : احمد صدرایی
 عنوان : حضرت هادی
 اثر : مهدی میرداماد
 کد ماهانه ایرانسل : 4415820
پیشواز حضرت هادی اثر : مهدی میرداماد
 عنوان : اسمت دوا
 اثر : احمد صدرایی
 کد ماهانه ایرانسل : 44111891
 کد همراه اول : 76820
پیشواز اسمت دوا اثر : احمد صدرایی
 عنوان : تو قلبم
 اثر : احمد صدرایی
 کد ماهانه ایرانسل : 44111897
 کد همراه اول : 76826
پیشواز تو قلبم اثر : احمد صدرایی
 عنوان : دلم برای هادی
 اثر : مختاری
 کد ماهانه ایرانسل : 4415821
پیشواز دلم برای هادی اثر : مختاری
 عنوان : شعر خوانی
 اثر : احمد صدرایی
 کد ماهانه ایرانسل : 44111896
 کد همراه اول : 76825
پیشواز شعر خوانی اثر : احمد صدرایی
 عنوان : عالم سیه پوشه
 اثر : مهدی سلحشور
 کد ماهانه ایرانسل : 4411057
پیشواز عالم سیه پوشه اثر : مهدی سلحشور
 عنوان : تو را سلام
 اثر : مهدی میرداماد
 کد ماهانه ایرانسل : 4415817
پیشواز تو را سلام اثر : مهدی میرداماد
 عنوان : عشق تو
 اثر : احمد صدرایی
 کد ماهانه ایرانسل : 44111890
 کد همراه اول : 76819
پیشواز عشق تو اثر : احمد صدرایی
 عنوان : شبیه عمه
 اثر : مهدی سلحشور
 کد ماهانه ایرانسل : 4411072
پیشواز شبیه عمه اثر : مهدی سلحشور
 عنوان : دلم فقط تورو می خواد
 اثر : مختاری
 کد ماهانه ایرانسل : 4415822
پیشواز دلم فقط تورو می خواد اثر : مختاری
 عنوان : سیدنا حضرت هادی ع
 اثر : مهدی مختاری
 کد ماهانه ایرانسل : 44141333
 کد هفتگی ایرانسل : 44141308
 کد همراه اول : 17273
پیشواز سیدنا حضرت هادی ع اثر : مهدی مختاری
 پیشوازهای شهادت حضرت امام علی النقی الهادی (ع) 1398
 پیشوازهای شهادت حضرت امام علی النقی الهادی (ع) 1399
 پیشوازهای شهادت حضرت امام علی النقی الهادی ع 1400
 محصولات مذهبی ویژه شهادت امام هادی علیه السلام 1396
کانال تلگرام پیشوازهای تبیانکانال اینستاگرام پیشوازهای تبیان  کانال بله پیشوازهای تبیان  کانال ایتا پیشوازهای تبیان  کانال روبیکا پیشوازهای تبیان  کانال سروش پیشوازهای تبیان
ارتباط  صاحبان اثر پیشواز  با تبیان
صفحه دفتر خدمات ویژه تبیان  صفحه دفتر خدمات ویژه تبیان
سایت دفتر خدمات ویژه تبیان  سایت دفتر خدمات ویژه تبیان
پیشواز چیست ؟
شرایط تولید پیشواز