تبیان، دستیار زندگی

بوم‌رنگ

«همه برای ایران»

همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : فرناز شمیمی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 ایران ، کشور  ، همبستگی ، دشمن ،
بیشتر بخوانید

 طرح «همه برای ایران»