تبیان، دستیار زندگی

سرگذشت واژه

طفره رفتن چیست؟

تقریبا همه ما از کلمه طفره رفتن زمانی که می‌خواهیم از انجام کاری خودداری کنیم، استفاده می‌کنیم؛ اما جالب است که بدانید این کلمه در اصل به معنی پریدن است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 طفره رفتن