تبیان، دستیار زندگی

سرگذشت واژه‌ها

سرگذشت واژه رودرواسی چیست؟

رودرواسی تلفظ گفتاری رودربایستی است که از چهار جز تشکیل شده و ‌مصدر قدیمی بایستن یا دربایستن به معنی لازم و ضروری بودن است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
 واژه رودرواسی