تبیان، دستیار زندگی

عوض شدن جای جلاد و بی‌گناه در رسانه!

رسانه‌ها می‌توانند به شکلی با عقاید مخاطبان خود بازی کنند که جای جلاد و شهید را هم برایشان عوض کنند!
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
رسانه، مخاطب، جنایت، فعالیت رسانه‌ای علیه مردم ایرا،
‌رسانه‌ها با تکنیک‌هایی می‌توانند روی ذهن مخاطب خود اثر بگذارند و عقاید او را تغییر دهند تا جایی که حتی جنایت‌ها را هم توجیه کنند. این گزارش درباره تلاش رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی است که مردم آمریکا را با کشتن مردم بی‌گناه همراه و با رهبرانشان همدست کرده است.

بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی

ما در تاریخ فقط یک بار استفاده از بمب اتمی داریم؛ بمباران شهرهای هیروشیما و نازاکی که در سال 1945 انجام شد. بمبارانی که به قتل عام 220 هزار انسان انجامید و بازمانده‌هایی با نارسایی‌های شدید به جا گذاشت؛ نارسایی‌هایی ژنتیکی که در نسل‌های بعدی هم ادامه پیدا کرد.
این کشتار در حالی اتفاق افتاد که بسیاری از مقامات نظامی آمریکایی مدعی بودند ژاپن با شرایطی حاضر به تسلیم شدن است؛ اما ترومن رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به چیزی کمتر از تسلیم بی‌قیدوشرط ژاپن راضی نشد. ترومن معتقد بود اگر این بمب روی سر مردم ژاپن فرو نمی‌ریخت، جنگ ادامه پیدا می‌کرد و آمریکایی‌های بیشتری می‌مردند.
روزنامه‌نگاران آمریکایی هم از این کار حمایت کردن و مدعی شدن مقصر این کشتار خود ژاپن بوده است و حتی بمب سومی هم در کار بوده که اگه ژاپن در تسلیم شدن دیر جنبیده بود، قربانی بمب سوم هم می‌شد! نتیجه این بازی با افکار عمومی، موافقت 85درصدی مردم آمریکا با بمباران اتمی ژاپن بود!

سال‌ها فعالیت رسانه‌ای علیه مردم ایران و نشان دادن چهره‌ای غیرانسانی از مردم ایران، باعث شده مردم آمریکا حتی با این جنایت هم همراه بشوند و فریب سناریوسازی رهبرانشان را بخورند.طبق نظرسنجی‌ها، مردم آمریکا با بمباران اتمی ایران هم موافق هستند!جنگ ویتنام

همین امر درباره جنگ ویتنام هم اتفاق افتاد. این جنگ در بازه‌ای 20 ساله از سال 1955 شروع شد. آمریکا با ساخت فیلم‌هایی مثل «اینک آخرالزمان»، «شکارچی گوزن»، «فارست گامپ» چهره‌ای وحشی از مردم ویتنام به مردمش نشان داد و دوباره قانعشان کرد که ویتنام را به خاک و خون بکشد. اینجا هم اعتماد مردم آمریکا به رسانه‌ها باعث شد فاجعه‌ای انسانی در ویتنام رخ دهد.


حمله اتمی به ایران

با همین منطق طبق نظرسنجی‌ها، مردم آمریکا با بمباران اتمی ایران هم موافق هستند! سال 2015 آزمایشی در آمریکا انجام شد. در این آزمایش یک سناریو طراحی شد تا نظر شرکت‌کنندگان آمریکایی درباره حمله اتمی به ایران ارزیابی بشه. سناریو این بود: شرکت‌کننده‌ها یک خبر ساختگی می‌خوانند درباره اینکه آمریکا در واکنش به تخلف ایران از توافق هسته‌ای، تحریم‌های شدیدی علیه این کشور اعمال می‌کند. ایران هم در واکنش، به یک ناو هواپیمابر آمریکایی در خلیج فارس حمله می‌کند و دوهزار نفر از پرسنل نظامی آمریکا را می‌کشد.
ژنرال‌های آمریکایی، دو گزینه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهند: حمله زمینی به ایران یا پرتاب بمب هسته‌ای در تهران و کشتن 100 هزار غیرنظامی. با کمال تعجب،59 درصد از پاسخ‌دهنده‌ها از پرتاب بمب اتمی در یک شهر ایران، حمایت کردند! چون‌که با پرتاب بمب، جان سربازان آمریکایی به خطر نمی‌افتد. اینجا همان نگاه که به مردم ژاپن و ویتنام بود، نسبت به مردم ایران هم وجود دارد.
این امر نشان می‌دهد سال‌ها فعالیت رسانه‌ای علیه مردم ایران و نشان دادن چهره‌ای غیرانسانی از مردم ایران، باعث شده مردم آمریکا حتی با این جنایت هم همراه بشوند و فریب سناریوسازی رهبرانشان را بخورند.