تبیان، دستیار زندگی

اسلایدی

سهم جادوگر در اغتشاشات

علی کریمی یکی از افرادی است که نقش پررنگی در روشن‌ نگه‌داشتن شعله اغتشاشات داشته، این در حالی‌است که این ورزشکار قدیمی طی این مدت تصاویر جعلی زیادی را هم به ایران نسبت داده که چند نمونه از آن‌ها را مرور کردیم.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : برزو صدری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
ایران ، ورزشکار، علی کریمی،  اغتشاشات،  سهم جادوگر در اغتشاشات، تصاویر جعلی،
ایران ، ورزشکار، علی کریمی،  اغتشاشات،  سهم جادوگر در اغتشاشات، کشته شدگان شهر کابل،
ایران ، ورزشکار، علی کریمی،  اغتشاشات،  سهم جادوگر در اغتشاشات، رزمایش ایذه، نیروهای مسلح،
ایران ، ورزشکار، علی کریمی،  اغتشاشات،  سهم جادوگر در اغتشاشات، تصاویر جعلی، 
ایران ، ورزشکار، علی کریمی،  اغتشاشات،  سهم جادوگر در اغتشاشات، تصاویر جعلی، خون کیان،
ایران ، ورزشکار، علی کریمی،  اغتشاشات،  سهم جادوگر در اغتشاشات، تصاویر جعلی، 
ایران ، ورزشکار، علی کریمی،  اغتشاشات،  سهم جادوگر در اغتشاشات، تصاویر جعلی،