تبیان، دستیار زندگی

اینفوگرافیک

پیامدهای ترک نماز در قرآن و روایات

رسول خدا(صلى الله علیه وآله) فرمود: «شیطان همواره از پسر آدم وحشت دارد و فاصله مى گیرد تا زمانى كه نمازهاى پنجگانه اش را در وقتش به جا مى آورد. پس هرگاه آنها را ضایع كرد بر او جرات پیدا مى كند و او را بر گناهان بزرگ وارد مى سازد. ). ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص 230.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
اینفوگرافیک، ترک نماز،  قرآن و روایات،