تبیان، دستیار زندگی

فرهنگستان

وقتی سرکار هستیم

وقتی تو محل کارم هستم اگه با همکارم کار دارم سعی می‌کنم به مانیتور کامپیوترش نگاه نکنم تا معذب نشه شاید دوست نداشته باشه!
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مانیتور کامپیوتر