تبیان، دستیار زندگی

قند پارسی

درس نهم؛ تکرار

اگه یک کلمه در مصرع به صورت دوبار یا بیشتر استفاده شود به طوری که موسیقی درونی را افزایش بدهد و تاثیر سخن را هم بیشتر کند، به این تکرار می‌گویند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
قند پارسی