تبیان، دستیار زندگی

علائم نگارشی که نوشته شما را زیباتر می‌کنند

24 سپتامبر روز جهانی علائم نگارشی است که این روز باعث می‌شود فکر کنیم اگر این علامت‌ها نبودند خواندن و نوشتن چقدر سخت بود.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
زنگ نگارش
هر نویسنده یا شاعر برای بیان مقصودش نوشته‌ای می‌نویسد که دربردارنده مفاهیم و لحن‌های مختلفی است. گاهی تلفظ و آهنگ کلمات به گونه‌ای خواهد بود که باید مفهوم حقیقی متن را انتقال دهد و منجر به اشتباه نشود.
روز جهانی علائم نگارشی، علائم نگارشی ، نگارش متن، ،

بعد از نگارش متن، باید متن نوشته شده را ویرایش کنیم و اصول ویرایشی را رعایت کنیم تا خواننده دچار کج فهمی در خواندن متن نشود.

برای این منظور، با استفاده از اشارات و علائم نگارشی می‌توانیم حالات درونی و مفاهیم ذهنی را بهتر انتقال دهیم. یک نوشته به وسیله حروف و ترکیبات گوناگون کلام نویسنده را در قالب نوشتار نمایش می‌دهد و با استفاده از علائم نگارشی معنای خاصی ایجاد می‌کند.

علائم نگارشی یا نشانه‌گذاری به طور کلی علائمی هستند که کاربرد موثری در آرایش جمله دارند و می‌توانند معنای یک جمله را تغییر دهند.

علائم نگاریشی که رایج هستند

نقطه- ویرگول(؛)

نقطه ویرگول توقف یا درنگی است کمتر از نقطه و بیش تر از ویرگول، که در میان دو جمله که از نظر شکل کامل و ظاهراً مستقل هستند، ولی در معنی با یکدیگر ارتباط دارند جای می‌گیرد. مانند: مال از بهر آسایش عمر است؛ نه عمر از بهر گرد کردن ما

دو نقطه عمودی (:)

برای ساده کردن اجزای مطلب و پس از پایان جمله‌ای که بعد از نقل قول، پاسخ و مثال آید وقتی در جمله‌ای که کاربرد دارد اینچنین است، مدیر عامل گفت: از تکلف و پیچیدگی در نوشته کاسته شود.

با استفاده از اشارات و علائم نگارشی می‌توانیم حالات درونی و مفاهیم ذهنی را بهتر انتقال دهیم. یک نوشته به وسیله حروف و ترکیبات گوناگون کلام نویسنده را در قالب نوشتار نمایش می‌دهد و با استفاده از علائم نگارشی معنای خاصی ایجاد می‌کندنشانه پرسش (؟)

نشانه پرسشی علامت سوال یا استفهام را می‌رساند، به جای نقطه در پایان جمله به کار برده می‌شود. ساعت چند به خانه‌ات بیایم؟

تعجب (!)

این نشانه برای بین مفاهیم احساسی همراه با هیجان و نشان دادن تعجب به کار می‌رود ولی تنها نشان دهنده شگفتی نیست، بلکه در پایان جمله‌هایی استفاده می‌شود که نشانگر حالات عاطفی و روانی است. مثل آرزو، افسوس، تأثر، تأکید، تحصیر، تحسین، تحقیر، ترحم، تمسخر، خشم، دعا، شک، ندا، هشدار. مثلا وقتی می‌گوییم «عجب هوای بارانی بود!» از علامت تعجب استفاده می‌کنیم.   

دو کمان یا پرانتز( )

این علامت معمولاً برای توضیح بیش تر مطلب و نشان دادن عبارت‌های توضیحی به کار می‌رود، مانند:
پس خدای را (خداوندا) این روزگار چگونه آمد و شد می‌کند

نشانه نقل قول یا گیومه « »

در نقل سخنان یا نوشته‌های دیگران، آغاز و انجام واژه‌ها و اصطلاح‌ها به کار می‌رود.
این حکایت را سعدی در باب هشتم گلستان «در آداب صحبت» آورده است.
 

خط فاصله  -

برای مجزا کردن جمله یا عبارت معترضه یا در هنگام  بیان مکالمه بین اشخاص در ابتدای  جمله و سر سطر به جای نام گوینده و برای مجزا کردن جمله، بین تاریخ ها، عددها و کلمه‌ها به کار می‌رود. مثل سه ماهه تیر –  مرداد -  شهریور

سه نقطه پیاپی  ...

هنگامی که نویسنده از ادامه یک عبارت یا جمله منصرف می‌شود یا زمانی که نویسنده با واژه ناخوشایندی مواجه می‌شود و نمی‌تواند از آن استفاده کند.
بیسوادی، فقر و ... از عوامل عقب ماندگی جوامع است

خط کج یا ممیز /

بین دو عبارت قرار می‌گیرد تا نشان دهد یکی از آن دو جمله درست است مانند از آقای / خانم ..... دعوت می‌شود برای مصاحبه در این اداره حضور پیدا کنند.