تبیان، دستیار زندگی

اسلایدی

رها کردن ذهن از حوادث بسیار سخت

آدمها در بخش‌های مختلف زندگی دچار اتفاقات تلخ یا سخت می‌شوند، حالا یا این قدرت را دارند که این حوادث سخت را پشت سر بگذارند یا ممکن است نتوانند به سلامت از آن عبور کنند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سعیده بقایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
افکار، بیان احساسات، رها کردن ذهن از حوادث سخت، ذهن، رویداد پرتنش، کابوس، اختلال خواب، افکار، بیان احساسات، رها کردن ذهن از حوادث سخت، ذهن، رویداد پرتنش، کابوس، اختلال خواب، افکار، بیان احساسات، رها کردن ذهن از حوادث سخت، ذهن، رویداد پرتنش، کابوس، اختلال خواب، افکار، بیان احساسات، رها کردن ذهن از حوادث سخت، ذهن، رویداد پرتنش، کابوس، اختلال خواب، افکار، بیان احساسات، رها کردن ذهن از حوادث سخت، ذهن، رویداد پرتنش، کابوس، اختلال خواب،
افکار، بیان احساسات، رها کردن ذهن از حوادث سخت، ذهن، رویداد پرتنش، کابوس، اختلال خواب، افکار، بیان احساسات، رها کردن ذهن از حوادث سخت، ذهن، رویداد پرتنش، کابوس، اختلال خواب،