تبیان، دستیار زندگی

اسلایدی

اصول برخورد با کودک داغ‌‌دیده

وقتی کودکی به هر دلیل عضوی از خانواده‌‌اش را از دست می‌دهد. بسته به سنی که دارد، باید با مراقبت و احتیاط بیشتری با او رفتار کرد تا مراحل سوگواری را پشت سر بگذارد و این غم را هضم کند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سعیده بقایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مراحل عزاداری
مراحل عزاداری
خانواده
خانواده
خانواده
خانواده
خانواده