تبیان، دستیار زندگی

قند پارسی

درس سوم استعاره

استعاره در آرایه‌های ادبی به معنی استفاده از کلمه‌ای به جای کلمه دیگه‌ای است، شاعر در استعاره واژه‌ای را به دلیل شباهت به جای واژه دیگه استفاده می‌کند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
آرایه‌های ادبی