تبیان، دستیار زندگی

والدین کنکوری‌های ناکام بخونن!

دیشب نتایج کنکور اعلام شد، اما کنار داوطلب‌های موفق تعدادی از کنکوری‌ها هم نتوانستند به نتیجه دلخواهشان برسند. یکی از چیزهایی که این روزها می‌تواند روی این افراد حسابی اثرگذار باشد نحوه برخورد پدر و مادرها و خانواده با آن‌هاست، برخوردی که اگر درست باشد، می‌تواند به آن‌ها کمک کند که دوباره شروع کنند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : طاهره چک
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
کنکورف خانواده، والدین کنکوری‌های ناکام، کنکوری‌های  موفق،
کنکورف خانواده، والدین کنکوری‌های ناکام، کنکوری‌های  موفق،
کنکورف خانواده، والدین کنکوری‌های ناکام، کنکوری‌های  موفق،
کنکورف خانواده، والدین کنکوری‌های ناکام، کنکوری‌های  موفق،
کنکورف خانواده، والدین کنکوری‌های ناکام، کنکوری‌های  موفق،
کنکورف خانواده، والدین کنکوری‌های ناکام، کنکوری‌های  موفق،
کنکورف خانواده، والدین کنکوری‌های ناکام، کنکوری‌های  موفق،