تبیان، دستیار زندگی

وقتی بچه‌ها از شما می‌پرسند‌"خدا چه شکلیه؟" چه جوابی بدهیم؟

‌دنیای ذهنی بچه‌ها پر از سوالات پیچیده و غیرمنتظره است که خیلی از اوقات وقتی با آن‌ها مواجه می‌شویم، نمی‌دانیم باید چه جوابی بدهیم. یکی از این سوالات سخت پرسیدن درباره خداست، برای اینکه بدانید چه جوابی برای آن‌ها بهتر است، این مطلب ما را بخوانید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سعیده بقایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
‌دنیای ذهنی بچه‌ها، سوالات بچه‌ها درباره خدا، پاسخ به سوال بچه،
‌دنیای ذهنی بچه‌ها، سوالات بچه‌ها درباره خدا، پاسخ به سوال بچه،
‌دنیای ذهنی بچه‌ها، سوالات بچه‌ها درباره خدا، پاسخ به سوال بچه،
‌دنیای ذهنی بچه‌ها، سوالات بچه‌ها درباره خدا، پاسخ به سوال بچه،
‌دنیای ذهنی بچه‌ها، سوالات بچه‌ها درباره خدا، پاسخ به سوال بچه،
‌دنیای ذهنی بچه‌ها، سوالات بچه‌ها درباره خدا، پاسخ به سوال بچه،