تبیان، دستیار زندگی

آداب انجام کار خیر

هر چیزی آدابی دارد، حتی کار خیر! اینجوری نیست که چون قرار است چیزی به دیگران بدیم، هر طور رفتار کنیم درست باشد، پس باید بدانیم همه آدما عزت و حرمت دارند. یادمان باشد اگر بخواهیم کاری که انجام می‌دهیم، باقی بماند باید از همان ابتدا، نیتی که داریم را هم خالص کنیم
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : طاهره چک
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
کار خیر ، عزت و حرمت، اینفوگرافیک
کار خیر ، عزت و حرمت، اینفوگرافیک

کار خیر ، عزت و حرمت، اینفوگرافیک

کار خیر ، عزت و حرمت، اینفوگرافیک
کار خیر ، عزت و حرمت، اینفوگرافیک
کار خیر ، عزت و حرمت، اینفوگرافیک