تبیان، دستیار زندگی

ویژگی والدین سهل‌گیر و بی‌خیال

یکی از روش‌های آسیب‌زای تربیتی، سبک تربیتی سهل‌گیرانه‌ا ست. در این سبک، پدر و مادر با واژه «نه» ناآشنا هستند و با افتخار می‌گویند که حاضر نیستند از روش‌های مقتدرانه در تربیت فرزندشان استفاده کنند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سعیده بقایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
والدین بی‌خیال، سبک تربیتی، تربیت فرزند

والدین بی‌خیال، سبک تربیتی، تربیت فرزند

والدین بی‌خیال، سبک تربیتی، تربیت فرزند

والدین بی‌خیال، سبک تربیتی، تربیت فرزند

والدین بی‌خیال، سبک تربیتی، تربیت فرزند

والدین بی‌خیال، سبک تربیتی، تربیت فرزند

والدین بی‌خیال، سبک تربیتی، تربیت فرزند

والدین بی‌خیال، سبک تربیتی، تربیت فرزند

والدین بی‌خیال، سبک تربیتی، تربیت فرزند